برای ساخت کاربر با دسترسی ادمین در وردپرس میتوان از 2 طریق اقدام کرد که در این مقاله هر دو روش را بررسی خواهیم کرد.

  1. ساخت ادمین از طریق پنل وردپرس
  2. ساخت ادمین از طریق دیتابیس

ساخت ادمین از طریق پنل وردپرس

این روش ساده ترین راه برای ساخت کاربر با سطح دسترسی ادمین در وردپرس میباشد.

برای این کار ابتدا وارد پنل مدیریت وردپرس شوید. سپس از منوی کنار صفحه بخش کاربران گزینه افزودن را انتخاب کنید.

در صفحه باز شده فیلد های خواسته شده را پر نمایید.

ساخت کاربر وردپرس

گزینه نقش را روی مدیرکل (برای کاربر ادمین) یا سایر نقش ها مطابق نیاز خود تغییر داده و روی افزودن کاربر تازه کلیک کنید.

ساخت کاربر از طریق دیتابیس

در برخی شرایط ممکن است به پنل وردپرس خود دسترسی نداشته باشید، در صورت میتوانید از طریق دیتابیس خود، کاربر جدید ایجاد کنید.

برای این کار از طریق پنل هاست وارد cPanel سرویس خود شده و از بخش Databases وارد بخش phpMyAdmin شوید. سپس، روی نام دیتابیس وردپرس خود کلیک کنید:

دیتابیس وردپرس

در پایین صفحه روی console کلیک کنید تا پنجره کنسول باز شود.

دستورات زیر را در کنسول کپی کرده و مقادیر مورد نظر را جایگذاری نمایید.

				
					INSERT INTO 'wp_users' ('user_login', 'user_pass', 'user_nicename', 'user_email', 'user_url', 'user_registered', 'user_activation_key', 'user_status', 'display_name') VALUES ('نام کاربری', MD5('کلمه عبور'), 'نام کاربر', 'ایمیل', 'سایت کاربر', '2023-08-21 00:00:00', '', '0', 'نام کاربر')
				
			

در قطعه کد بالا، بجای عبارات فارسی، مقادیر مربوطه را وارد کنید و سپس دستور را با استفاده از کلید ترکیبی CTRL+Enter اجرا نمایید.

پس از اجرای دستورات، از منوی سمت چپ روی نام دیتابیس کلیک کنید و در صفحه باز شده وارد جدول wp_users شوید.

جدول wp_users

در جدول باز شده کاربر ایجاد شده را پیدا کرده و ستون مقدار ID آن را کپی کنید.

مقدار ID کپی شده را در دستور زیر جایگذاری کرده و آن را در کنسول phpMyAdmin اجرا نمایید:

				
					INSERT INTO 'wp_usermeta' ('user_id', 'meta_key', 'meta_value') VALUES ('ID کاربر', 'wp_capabilities', 'a:1:{s:13:"administrator"s:1:"1"}')
INSERT INTO 'wp_usermeta' ('user_id', 'meta_key', 'meta_value') VALUES ('ID کاربر', 'wp_user_level', '10')
				
			

کاربر شما ایجاد شده و میتوانید با مشخصات آن وارد پنل وردپرس شوید.