آسیب پذیری Log4j در وب سرور Apache

1400/10/2 8:02:172 دی 1400|دسته‌بندی: امنیت|

به تازگی اطلاعاتی آسیب پذیری Log4j در وب سرور Apache منتشر شده که یک آسیب پذیری بحرانی روز صفر (0day) بنام Log4Shell میباشد. این آسیب پذیری از نوع RCE بوده